Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Dječjim vrtićem Ston i Udrugom Djeca Pelješca, tijekom 08. i 10. prosinca 2022. godine u sklopu info-dana projekta Eko Malostonski zaljev održali su dvije edukativno-kreativne radionice na temu zaštićene bioraznolikosti Malostonskog zaljeva i utjecaja otpada u moru i mikroplastike na istu.

Tijekom prvog dana održavanja edukativno-kreativnih radionica djeca iz Dječjeg vrtića Ston, osim što su naučila o štetnosti plastike i mikroplastike u moru, kroz praktični dio radionica izradila su zdjele i okvire za slike od starog i odbačenog papira, te tegle za cvijeće, držače za olovke, hranilice i pojilice za ptice te kasice od odbačene plastike. Tijekom drugog dana održavanja edukativno-kreativnih radionica sva znatiželjna djeca od 1. do 8. razreda imala su priliku naučiti izrađivati božićne vijence i anđele koristeći otpadne ljušture dagnji i kamenica.

Cilj održavanja info-dana Malostonskog zaljeva bio je edukacijom o prirodnim vrijednostima posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i područja ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev doprinijeti očuvanju, zaštiti i održivom korištenju bioraznolikosti radi očuvanja i podizanja razine svijesti lokalnog stanovništva o važnosti ovog zaštićenog područja te o njegovoj ulozi za cijeli ekosustav koji uključuje čovjeka i o kojem je čovjek u potpunosti ovisan.

Malostonski zaljev 1983. godine zaštićen je kao posebni rezervat u moru upravo radi važnosti ekosustava za uzgoj školjkaša – europske plosnate kamenice i dagnje. Značajni pritisci na bioraznolikost posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i na područje ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev razvidni su utjecajem otpada na, u tom području prisutne, strogo zaštićene vrste, na uzgoj školjkaša, a posljedično i na čovjeka. Otpad u područje Malostonskog zaljeva dolazi rijekom Neretvom iz susjedne Bosne i Hercegovine, no značajne količine otpada podrijetla su iz poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve. Osim toga, značajna količina otpada, pri čemu dominira plastika, odbačena je u more uslijed proizvodnje školjkaša (dagnje i kamenice) u Malostonskom zaljevu. Najveći udio otpada u Malostonskom zaljevu čini plastični otpad (pergolari, plastične plutače i odbačeni ribolovni alati – mreže, vrše i sl.).

Projekt Eko Malostonski zaljev financiran je sredstvima Europske unije u sklopu Mjere 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ FLAG-a Južni Jadran, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Komunalno društvo Ston d.o.o. i Udruga Stonski školjkari.