Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije tijekom 20. i 21. listopada 2022. godine održali su četiri kreativno-edukativne radionice na temu opasnosti utjecaja otpada u moru, u sklopu projekta Plastic Free Zone-Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra.

Ukupno 85 učenika, od 1. do 8. razreda iz Osnovne škole Janjina i Područne škole Putniković su na zabavan i edukativan način učili o problematici plastike/mikroplastike koju ista predstavlja u morskom okolišu, kao i o važnosti očuvanja morskog ekosustava i pripadajuće bioraznolikosti. Također, tijekom edukativnih radionica, prezentirani su im rezultati akcija čišćenja u uvalama Vučine i Prapratno u sklopu ovog projekta. Osim teorijskog dijela, učenici i njihovi profesori imali su priliku kroz praktični dio radionica naučiti kako izraditi zdjele i okvire za slike od starog i odbačenog papira, te tegle za cvijeće, držače za olovke, hranilice i pojilice za ptice te kasice od odbačene plastike.

Cilj kreativno-edukativnih radionica bio je podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zagađenju prirodnih ekosustava uslijed lošeg gospodarenja otpadom te upoznavanje sudionika radionica s kružnim gospodarenjem otpadom.

Otpad u moru trenutno je jedan od najvećih globalnih problema jer, osim kroz ekološki negativni utjecaj te negativni utjecaj na bioraznolikost mora, predstavlja golem rizik za zdravlje ljudi općenito s ogromnim ekonomskim posljedicama. Edukativnim radionicama i akcijama čišćenja potiče se lokalno stanovništvo na kontinuiranu brigu o moru, najvećem prirodnom ekosustavu  s ciljem zaštite, očuvanja i održavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije.

Projekt Plastic Free Zone-Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra, sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekta poticanja PLASTIC FREE ZONE. Ukupna vrijednost projekta je 149.881,25 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  sufinancira iznos od 119.905,00 kuna.