Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su dvije edukativne radionice na temu zaštite od požara za dječji vrtić Radost u Vela Luci, dana 16. veljače 2023. godine te dječji vrtić Korčula, dana 17. veljače 2023. godine.

Na edukativnim radionicama djeca su se upoznala s opasnostima koje požari predstavljaju u prirodi, a posebice u zaštićenim dijelovima prirode te kako se ponašati i djelovati u slučaju nastanka požara. U tu svrhu, prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma prikaz je opasnosti uzrokovanih požarima po sigurnost ljudi, prirode te materijalne imovine. Osim toga, filmom se ukazalo na važnost sanacije i pošumljavanja terena u slučaju požara, važnosti vatrogasnih službi u gašenju požara te pripadajuće opreme.

Kratkometražnim animiranim filmom djeca su se također upoznala s mediteranskom šumom alepskog bora kao i pripadajućim životinjskim vrstama, najčešćim uzrocima požara, katastrofalnim štetama i posljedicama koje požari ostavljaju za sobom, pojavama koje nastaju iza požara (npr. vodene bujice, odnošenje tla i sl.). Na koncu radionice doneseni su najvažniji zaključci o tome kako se ponašati prilikom boravka u prirodi te koje mjere poduzeti kako bi se preventivno zaštitilo zaštićeno područje u kojemu se boravi. Također, podijeljene su slikovnice i puzzle s motivom mediteranske šume, koju je zahvatio požar te ugrozio životinjski svijet u njemu.

Prezentacija animiranog filma, jedna je u nizu preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji budući da nekontrolirani požari doprinose smanjenju ukupne biološke raznolikosti u području Županije.

Otok Korčula odlikuje se brojnim prirodnim bogatstvima. Na njemu je smješteno 8 zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te 14 područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19). Nastavno na tematiku zaštite od požara, na otoku Korčuli nalaze se dvije park-šume – park-šuma Hober u gradu Korčuli te park-šuma Ošjak u neposrednoj blizini Vela Luke, koje su zbog svoje površine, namjene te zahvaljujući visokom riziku od izbijanja požara razvrstane u IIb kategoriju ugroženosti od požara sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94 i 32/97). U predmetnim područjima provode se preventivne mjere zaštite od požara kako bi se ublažio učinak klimatskih promjena te smanjio rizik od izbijanja te nekontroliranog širenja požara.

Javna ustanova, sukladno Zakonu o zaštiti prirode te Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, predmetnim područjima upravlja s ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja.

Cilj edukacije najmlađih uzrasta je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara, te važnost očuvanja prirodnih vrijednosti za čovjeka u budućnosti.