Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije tijekom 20. i 21. listopada 2022. godine održali su četiri kreativno-edukativne radionice na temu zaštićene bioraznolikosti Malostonskog zaljeva te utjecaja otpada u moru i mikroplastike na istu, a u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev.

Oko stotinu učenika od 1. do 8. razreda iz Osnovne škole Janjina i Područne škole Putniković imalo je prilike upoznati se s bioraznolikošću posebnog rezrvata u moru i područja ekološke mreže Malostonski zaljev te naučiti o štetnosti otpada u moru, posebno plastike i mikroplastike, na istu. Osim teorijskog dijela, učenici i njihovi profesori imali su priliku kroz praktični dio radionica naučiti kako izraditi zdjele i okvire za slike od starog i odbačenog papira, te tegle za cvijeće, držače za olovke, hranilice i pojilice za ptice te kasice od odbačene plastike.

Cilj kreativno-edukativnih radionica bio je podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zagađenju prirodnih ekosustava uslijed lošeg gospodarenja otpadom te upoznavanje sudionika radionica s kružnim gospodarenjem otpadom.

Godine 1983. Malostonski zaljev zaštićen je kao posebni rezervat u moru upravo radi važnosti ovog specifičnog i iznimno vrijednog ekosustava za uzgoj školjkaša – europske plosnate kamenice i dagnje. Značajni pritisci na bioraznolikost posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i na područje ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev razvidni su utjecajem otpada na, u tom području prisutne, strogo zaštićene vrste, na uzgoj školjkaša, a posljedično i na čovjeka. Otpad u područje Malostonskog zaljeva dolazi rijekom Neretvom iz susjedne Bosne i Hercegovine, no značajne količine otpada podrijetla su iz poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve. Osim toga, značajna količina otpada, pri čemu dominira plastika, odbačena je u more uslijed proizvodnje školjkaša (dagnje i kamenice) u Malostonskom zaljevu. Najveći udio otpada u Malostonskom zaljevu čini plastični otpad (pergolari, plastične plutače i odbačeni ribolovni alati – mreže, vrše i sl.).

Projekt Eko Malostonski zaljev financiran je sredstvima u sklopu Mjere 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ FLAG-a Južni Jadran, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Komunalno društvo Ston d.o.o. i Udruga Stonski školjkari.