Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije provela je akcije čišćenja postojećih komunikacija za prolaznike i kretanje vatrogasaca u zaštićenim područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara. Akcije čišćenja provodile su se u razdoblju od 01. lipnja do 01. srpnja 2020. godine, a obuhvaćale su posebni rezervat šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu kod Orebića i park-šume Donje Čelo i Gornje Čelo na Koločepu, Ošjak kod Vela Luke, Hober na Korčuli te Veliku i Malu Petku u Gradu Dubrovniku.

Tijekom akcija, postojeće komunikacije u vidu staza ili šetnica te prometnica koje se koriste kao vatrogasni pristupi u slučaju požara, čistile su se od niskog raslinja i izvaljenih ili prelomljenih stabala. Sav lako zapaljivi biljni materijal na odgovarajući je način odložen te uklonjen iz zaštićenih područja u svrhu prevencije od potencijalnih požara. Kako bi se omogućilo gašenje inicijalnih požara postojeći spremnici su očišćeni od otpada te nadopunjeni vodom za potrebe gašenja početnih požara.

Akcije čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija samo su jedan segment u nizu aktivnosti koje Javna ustanova provodi u svrhu zaštite od požara zaštićenih dijelova prirode. Redovitim održavanjem i uklanjanjem suhog i lako zapaljivog biljnog materijala smanjuje se vjerojatnost nastanka inicijalnih požara. Ciljanim i kontinuiranim provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara nastoji se povećati svijest javnosti o važnosti zaštite i očuvanja sveukupne bioraznolikosti od požara.