Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na trećem i posljednjem  partnerskom sastanku projekta SeCure (Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance) koji je održan 27. lipnja 2023. godine na Sveučilištu Padova u Padovi. Na sastanku su predstavnici svih partnerskih institucija prolazili kroz izvršene aktivnosti  s ciljem zaključenja projektnih zaduženja svakog partnera.

Završna konferencija projekta SeCure održala se 28. lipnja 2023. godine u Regionalnom muzeju melioracije u Ca’ Vendramin u delti rijeke Po. Hrvatski i talijanski partneri ovom prilikom su predstavili aktivnosti s rezultatima koji su se proveli na području delte rijeke Neretve i delte rijeke Po.

Konferenciju je zatvorio zamjenik direktora Uprave za melioracije delte rijeke Po g. Rodolpho Laurenti koji je dao opći pregled teritorija i zanimljiva rješenja u smanjenju prodora slane vode na poljoprivredne površine. Nakon konferencije projektni partneri su posjetili glavnu infrastrukturu delte Po – pumpne stanice, sustave za navodnjavanje te brane koje štite od prodora slane vode.

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri projekta (MoST, Asteris i Change We Care) sufinancirana kroz program Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., na temelju kojih su se provela duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razvile mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa.

Cilj projekta bio je razvijanje komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji u području Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaća pilot područje delte rijeke Neretve. U sklopu projekta Javna ustanova je provela istraživanje utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost delte Neretve.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA,  Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, te Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost i traje do 30. lipnja 2023. godine.