Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 15. ožujka 2023. godine, sudjelovali su na stručnoj radionici za uzgojni program riječne kornjače, u sklopu provođenja projekta LIFE for Mauremys (Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva Region, održanoj u Zoološkom vrtu grada Zagreba.

Radionica je održana s ciljem razmjene iskustva u području uzgoja ugroženih vrsta gmazova i obnavljanje njihovih populacija u prirodi. Uz predstavnike projektnih partnera sudjelovali su i stručnjaci iz Mađarske, Italije i Austrije čija znanja i iskustva će doprinijeti prilikom planiranja aktivnosti ex-situ uzgoja, obnove staništa i kontrole predatora na gnijezdilištima.

Sva stručna znanja potrebna za uspješan potpomognuti uzgoj riječne kornjače van prirodnog staništa objedinit će se do kraja projekta u Smjernicama za ex-situ uzgoj kornjače u Hrvatskoj, koje će služiti svim znanstvenicima i istraživačima, s ciljem što uspješnijeg provođenja ovakvih aktivnosti u budućnosti.

Ovo je prva u nizu planiranih stručnih radionica, s ciljem održivosti, replikacije i korištenja projektnih rezultata, ne samo za vrijeme trajanja projekta, već i godinama nakon njegovog završetka.

Paralelno s aktivnostima obnove staništa i suzbijanja prijetnji na projektnim područjima, provodit će se uzgojni program riječne kornjače u Zoološkom vrtu grada Zagreba kojim se planira uzgojiti 40 mladunaca riječne kornjače.

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj rasprostranjena je na krajnjem jugu Dalmacije, koje predstavlja zapadni rub područja njezine rasprostranjenosti. Zasad su poznate četiri zemljopisno izolirane populacije koje naseljavaju lokve u Prljevićima i Majkovima, zatim u Konavoskom polju, Stonskom polju i Deltu Neretve. Budući da obitava u lokvama koje su antropogenog podrijetla, stoljećima korištene i održavane, pritisci na područje se očituju upravo u zapuštanju poljoprivrednih aktivnosti. Najveće prijetnje riječnoj kornjači predstavljaju degradacija i gubitak staništa uzrokovan kanalizacijom vodenih tokova, sukcesija vegetacije, ilegalno korištenje vrša za ribolov, upotreba pesticida te prisustvo invazivnih stranih vrsta.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.