Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održala je prvu radionicu u sklopu provođenja projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus) u području posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata Ušće Neretve te područja ekološke mreže Natura 2000 – Solane Ston i Stonski kanal. Radionica se održala u Muzeju vinarske tradicije Putniković, 6. listopada 2022. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode, te djelatnici javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode do županijskih i gradskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode. Održano je stručno predavanje o štetnosti ove invazivne strane vrste na bioraznolikost područja i cjelokupni ekosustav te ukazano na pritisak plavog raka na ekosustav te važnost uklanjanja istog a sve u cilju očuvanja i obnove zavičajnih populacija vrsta ove županije. Također, tijekom kulinarske radionice Studentski centar Dubrovnik prezentirao je različite načine pripreme plavog raka kao i gastronomske osobitosti ove namjernice.

Plavi rak je dekapodni rak autohton za zapadne obale Atlantskog oceana, a unesen je u Europu i Aziju. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora prvi put je zabilježen 2004. godine kod poluotoka Pelješca gdje je najvjerojatnije došao balastnim vodama. Budući da je iznimno agresivna vrsta i nema prirodnog predatora u ovom području, brzo se raširio te je na području Ušća Neretve, Stonskog kanala i Solane Ston zabilježen u iznimno velikim količinama.

Cilj projekta je, uz stvaranje pravnog okvira za lov i distribuciju ove vrste, ciljani izlov specijaliziranim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 750.000,00 kn, te je 80% sredstava osigurano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 600.000,00 kn.