Riječna kornjača (Mauremys rivulata), ugrožena i strogo zaštićena vrsta na području Republike Hrvatske, rasprostranjena je samo u području Dubrovačko-neretvanske županije (Konavosko polje, Lokve u Majkovima i Stonsko polje). U svrhu održavanja povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta, 01. veljače 2019. u Hotelu Adria održana je prva dionička radionica „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ – riječna kornjača, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Udruge Hyla.

Nakon uvodnih pozdrava predstavnika MZOE i Udruge Hyla, predstavnici institucija, među kojima je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, prepoznata kao dionik koji može doprinijeti očuvanju riječne kornjače, upoznali su se s biologijom i ekologijom kao i trenutnim stanjem očuvanosti riječne kornjače u Hrvatskoj. Osim toga, obrazložene su i identificirane prijetnje i primjeri s mikrolokaliteta u kojima živi riječna kornjača.

Radom u grupama, dionici su imali zadatak prepoznati pritiske i prijetnje staništa riječne kornjače, temeljem dosadašnjeg iskustva i rada na terenu. Između identificirane četiri vrste prijetnji (zagađenje vode i tla, izravne prijetnje, promjene stajaćica, tekućica i podzemnih voda te prenamjene i modifikacije zemljišta) dionici cu prepoznavali također aktualne i potencijalne pritiske te za neke od njih ponudili moguća rješenja, koja će svakako poslužiti kao podloga pri izradi prijedloga plana upravljanja.

Naime, navedena radionica održana je kao jedna od aktivnosti projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, koji provodi MZOE. U narednom razdoblju očekuje se još radionica s dionicima kao i individualne konzultacije, u svrhu što kvalitetnije izrade navedenog dokumenta.

Taođer, u tijeku je i izrada stručne podloge za proglašenje zaštićenim lokvi u Gornjim Majkovima u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata, koji će biti prvi posebni herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj nakon 15 godina.