Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta LIFE Contra Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) sudjelovali su na online radionici o uklanjanju pajasena u organizaciji koordinatora projekta LIFE Alta Murgia kojim je bilo predviđeno uspostavljanje kontrole i eradikacija invazivne biljne vrste pajasen (Ailanthus altissima) na području nacionalnog parka Alta Murgia korištenjem inovativnih i ekološki prihvatljivih metoda.

Nakon uvodnog predstavljanja, stručnjaci projekta LIFE Alta Murgia na radionici su  prezentirali ciljana područja projekta s kojih je pajasen (Ailanthus altissima) uklonjen te tipove staništa tih područja kao  i korištene metode uklanjanja. Također, obrazloženo je zašto se u navedenom razdoblju pajasen uklanjao, te u konačnici rezultat koji je postignut uklanjanjem i monitoringom za vrijeme trajanja projekta.

Ova radionica svim partnerima na projektu poslužiti će kao primjer dobre prakse budući da je projektom u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.