Kao članica mreže upravitelja morskim zaštićenim područjima na Sredozemlju (Mediterrannean Protected Areas Network, MedPAN), djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije imali su priliku sudjelovati na trodnevnoj online edukaciji u GIS-u organiziranoj u sklopu Interreg-MED projekta AMAre PLUS od strane Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (National Research Council of Italy, CNR) koja se održala od 21. ožujka 2022. do 23. ožujka 2022. godine.

Kroz edukaciju sudionici su se upoznali sa tematikom prostornih podataka, bazama podataka, kako iskoristiti i uniformirati podatke u smislenu cjelinu, o procesu digitalizacije i georeferenciranja podataka te o različitim portalima informacijskih sustava i kako ih koristiti. Cilj edukacije bio je ukazati na potencijal korištenja geografskih informacijskih sustava u planiranju aktivnosti i donošenju odluka u upravljanju zaštićenim morskim područjima.

Prostorni podaci su stoljećima interpretirani i vizualizirani na analognim kartama koje su nam do nedavno bile glavno pomoćno sredstvo prilikom percepcije, razumijevanja i orijentacije objekata i događaja u prostoru. Razvojem Geografskih informacijskih sustava (GIS) otvorile su se nove mogućnosti upravljanja prostornim podacima i njihovim osobinama.

Da bi se ubrzao razvoj u području prostornih podataka, Europska komisija je pokrenula INSPIRE inicijativu koja povezuje nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Zbog svoje temeljne vrijednosti, prostorne podatke trebaju gotovo sve gospodarske grane i znanstvene discipline te prostorni podaci, upravljanje njima, njihova razmjena i korištenje čine jednu od osnova razvoja društva.

Zbog toga je Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) definirana kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini, a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka definirane INSPIRE direktivom.

Hrvatski NIPP mora biti usklađen s razvojem infrastrukture prostornih podataka na europskoj (INSPIRE) i globalnoj (GSDI, UN-GGIM) razini, ali osim razvoja na nacionalnoj razini mora utjecati na razvoj infrastrukture prostornih podataka na lokalnoj razini.

Za sektor zaštite prirode je posebno izrađen Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) te pripadajući web portal Bioportal.hr sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 127/19) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke. Portal je centralno mjesto gdje svatko može pristupiti Informacijskom sustavu zaštite prirode i svim njegovim rješenjima (servisima, aplikacijama, web stranicama i sl.), a njegov glavni „adut“ je preglednik prostornih podataka odnosno interaktivna web karta na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

Infrastruktura prostornih podataka je važan segment današnjeg društva u kojem je naglasak na zaštiti ljudi i prirode. Javna ustanova nastoji korištenjem raznih prostornih podataka predvidjeti štetne utjecaje na prirodu te ukazati na iste u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije, a sve u cilju zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije kojima upravlja.