Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije zajedno sa glavnim partnerom Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog održali su lokalnu radionicu uklanjanja u sklopu projekta LIFE Contra Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) dana 14.06.2022. godine u pilot području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca u naselju Žuljana.

Nakon studijskog putovanja u nacionalni park Alta Murgia u Italiji gdje se prethodno uspješno proveo LIFE projekt „Control and eradication of the invasive exotic plant species Ailanthus altissima in the Alta Murgia National Park“  čiji je jedan od glavnih ciljeva bio uspostava kontrole nad invazivnom stranom vrstom pajasen (Ailanthus altissima), u svrhu prijenosa stečenih praksi i znanja organizirana je lokalna radionica uklanjanja za preostale članove projektnog tima. U prvom dijelu radionice održana su predavanja kako bi se prezentirale metode uspješnog uklanjanja, a u drugom dijelu praktična demonstracija na terenu.

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (Krka i Pelješac) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston). Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Planirane su aktivnosti uklanjanja pajasena, sprječavanja njegovog daljnjeg širenja, redovito praćenje, te uspostava nacionalnog protokola i proširenje trenutnog zakonodavnog okvira. Unutar projektnih područja za aktivnosti su odabrana staništa koja su najozbiljnije ugrožena pajasenom, a koja su važna za zaštitu prirode na nacionalnoj razini i na razini Europske Unije.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.