U okviru projekta Plastic Free Zone-Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra, održana je ekološka akcija čišćenja morskog i kopnenog dijela značajnog krajobraza Uvale Vučine dana  03. svibnja 2022. godine. Akciju je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, a suorganizaciji iste pridružili su se djelatnici Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA koja upravlja centrom Europe Direct, članovi Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic te pripadnici specijalističke ronilačke skupine Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske, lokalno stanovništvo te studenti na stručnoj praksi u Javnoj ustanovi s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Najzastupljenija vrsta otpada bila je plastika (čepovi i boce), zatim stiropor, tkanina i papir. Također, sudionici akcije prikupili su naplavine antropogenog porijekla, ostavljajući na obali nanose prirodnog porijekla (morsku vegetaciju, lišće, grane i debla). Cilj ove akcije bio je, uz uklanjanje otpada, osvijestiti lokalno stanovništvo o štetnom utjecaju otpada na morski okoliš. U akciji čišćenja izronjeno je 10 vreća sitnog otpada, ukupne težine 8 kilograma. Čišćenjem obale skupljeno je 10 vreća sitnog otpada ukupne težine 15 kilograma. Dio skupljenog otpada se brojao, analizirao i vagao za potrebe monitoringa po ranije utvrđenom Protokolu za praćenje morskog otpada s plaža. Svrha monitoringa je kontinuirano sakupljanje podataka o količini i vrsti otpada prikupljenog putem akcija čišćenja. Rezultati monitoringa koristit će se u radionicama koje će se održati u više osnovnih škola na Pelješcu a sve u svrhu edukacije osnovnoškolaca o problematici plastike i mikroplastike u morskom okolišu ali i prijetnjama koje ta vrsta otpada predstavlja morskim organizmima, čime posredno utječe i na zdravlje čovjeka.

Otpad u moru trenutno je jedan od najvećih globalnih problema jer, osim kroz ekološki negativni utjecaj te negativni utjecaj na bioraznolikost mora, predstavlja golem rizik za zdravlje ljudi općenito s ogromnim ekonomskim posljedicama. Ovom akcijom čišćenja Uvale Vučine Javna ustanova podiže svijest kako lokalnog tako i šireg stanovništva o problemima otpada u moru kao i važnosti očuvanja morskog ekosustava i pripadajuće bioraznolikosti. Također ova zelena i plava čistka održana je i povodom Svjetskog dana zaštite okoliša s ciljem postizanja nulte stope onečišćenja, kao jednog od glavnih rezultata Europskog zelenog plana. Akcija je ukazala na potrebe čišćenja morskog okoliša te potaknula lokalno stanovništvo na kontinuiranu brigu o moru, najvećem prirodnom ekosustavu a sve s ciljem zaštite, očuvanja i održavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije.

Prikupljeni otpad s mora i kopna po završteku čišćenja preuzelo je Komunalno društvo Ston te ga potom adekvatno zbrinulo.

Akcija čišćenja održana je kroz projekt Plastic Free Zone-Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra, sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekta poticanja PLASTIC FREE ZONE. Ukupna vrijednost projekta je 149.881,25 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  sufinancira iznos od 119.905,00 kuna.