Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su edukativnu radionicu u sklopu projekta LIFE Contra Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) dana 15. rujna 2023. godine u park-šumi Velika i Mala Petka.

Edukativnom radionicom približila se učenicima Gimnazije Dubrovnik problematika utjecaja invazivnih stranih vrsta na naše područje, te se konkretnije govorilo o projektu LIFE CONTRA Ailanthus i dobrim praksama za sprječavanje daljnjeg širenja i novih unošenja. Detaljnije je pojašnjeno kako postupati u slučaju pronalaska pajasena (Ailanthus altissima) ili drugih invazivnih stranih vrsta u prirodi. U sklopu radionice učenicima je također prezentirana standardna metoda uklanjanja, a to je mehaničko uklanjanje u kombinaciji s kemijskim (herbicid na bazi glifosata). Učenici su imali priliku okušati se u samom uklanjanju, na način da su upotrebom projektne opreme i alata (rukavice, nožice, škare) mehanički odstranjivali pajasen na ulazu u park-šumu. Takav protokol planirano se koristi na većini projektnih područja unutar ovog projekta.Također, u okviru ovog projekta planirano je testiranje alternativne metode uklanjanja pajasena, s ciljem razvijanja učinkovitog, ali i ekološki prihvatljivijeg protokola.

Projektom je planirano uklanjanje jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi, pajasena, u mediteranskoj regiji Hrvatske u četiri područja ekološke mreže (HR2000918 Šire područje NP Krka HR1000026 Krka i okolni plato, HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac i HR2001364 JI Dio Pelješca) te u gradovima s povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik). Glavni očekivani rezultati su poboljšanje stanja očuvanosti Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšanje kapaciteta za upravljanje invazivnim vrstama i podizanje svijest javnosti o negativnom utjecaju invazivnih vrsta na nacionalnoj razini.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.