Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su edukativnu radionicu na temu zaštite od požara za osnovnoškolce u Dubrovačkoj knjižnici ogranku Cavtat , dana 12. lipnja 2024. godine.

Na edukativnoj radionici sudjelovalo je 70-ero djece, koja su na zabavan način učila o opasnostima koje uzrokuju požari u prirodi te kako se ponašati i djelovati u slučaju nastanka požara. U tu svrhu, prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma upravo je prikaz opasnosti uzrokovanih požarima po sigurnost ljudi, prirode te materijalne imovine. Osim toga, filmom se ukazalo na važnost sanacije i pošumljavanja terena na opožarenim staništima, važnosti vatrogasnih službi u gašenju požara te pripadajuće opreme.

Kratkometražnim animiranim filmom djeca su se upoznala s mediteranskom šumom i pripadajućim živim svijetom, najčešćim uzrocima požara, katastrofalnim štetama i posljedicama koje požari ostavljaju za sobom, pojavama koje nastaju iza požara (npr. vodene bujice, odnošenje tla i sl.). Također, podijeljene su i slikovnice i puzzle s motivom mediteranske šume, koju je zahvatio požar te ugrozio životinjski svijet u njemu.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji budući da nekontrolirani požari doprinose smanjenju ukupne biološke raznolikosti u području Županije.

Cilj edukacije najmlađih uzrasta je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara, te važnost očuvanja prirodnih vrijednosti za budućnost čovjeka, posebice u sve izraženijim uvjetima globalnog zatopljenja i klimatskih promjena u svijetu.