Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora održala je u Dubrovačkoj knjižnici ogranku Cavtat 19. svibnja 2024. godine edukativnu radionicu, na kojoj je sudjelovalo 37 učenika.

Na radionici su učenici na zabavan i edukativan način učili o problematici ugroženosti plemenite periske te naporima koji se ulažu u spašavanje ove endemske vrste školjkaša od izumiranja. Također su predstavljene aktivnosti koje Javna ustanova provodi kroz projekt uključujući postavljanje, monitoring i vađenje kolektora za prihvat mlađi plemenite periske. Kroz praktični dio radionice učenici  su primijenili usvojeno znanje o važnosti očuvanja plemenite periske.

Plemenita periska endem je Sredozemnog mora te ujedno najveći školjkaš Sredozemnog mora koji može narasti do 120 cm. Uglavnom nastanjuje sedimentna dna s livadama morskih cvjetnica. Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Pojavom smrtonosne zaraze koja je zahvatila populaciju plemenite periske u Sredozemnom moru pa tako i u Jadranskom, sve je manji broj živih jedinki te je za opstanak vrste ključno pronaći potencijalno otporne jedinke koje bi uspješnom reprodukcijom spasile ovu vrstu od izumiranja.

Ukoliko se opaze žive jedinke plemenite periske poziva se stanovništvo na dojavu lokacija kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije.

Pretpostavku da je uočena periska ustinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Živa periska će se osjećajući vibracije zatvoriti.

Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu vrste@mzoe.hr.

Aktivnosti  očuvanja plemenite periske u Republici Hrvatskoj koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provode ih javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima te znanstveno-stručna zajednica.

Projekt Očuvanje plemenite periske u Jadranu traje, od 2020. do 2025. godine te je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a njegovu provedbu koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.