Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je 20. srpnja 2023. godine drugu regionalnu radionicu za dionike u sklopu projekta Održiva zaštićena područja kao ključna vrijednost za dobrobit ljudi – GREENHEALTH.

Radionica se održala u popodnevnim satima u prostorijama Studentskog centra u Dubrovniku. Nakon kratkog predstavljanja zaključaka s prve radionice, sudionici su sudjelovali u analizi  trenutnog stanja pilot područja – park-šume Velika i Mala Petka kroz tzv. SWOT analizu (identificiranje najvažnijih snaga, mogućnosti, slabosti i prijetnja područja) koja je poslužila kao temelj za poduzimanje konkretnih aktivnosti u park-šumi Velika i Mala Petka kako za dobrobit ljudi, tako i za očuvanje bioraznolikosti.

Pilot područje projekta – zaštićeno područje Velika i Mala Petka,  jedina je park-šuma na užem gradskom području te je među posljednjim cjelovitim zelenim površinama u okolici. Njezina vrijednost s krajobraznog, biološkog, edukativnog, društvenog te zdravstvenog aspekta vrlo je značajna.

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem  upravljanja zaštićenim područjima kao ključnom vrijednosti za dobrobit ljudi, kao i stvaranje veza između zdravstvenih i ekoloških politika i uključivanje inicijativa za ljudsko zdravlje u programe zaštićenih područja. Zaštićena područja u Europskoj unji predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Jedan od ciljeva je i okupiti široku skupinu dionika koji će podržati aktivnosti u području zaštite bioraznolikosti. Uslijed porasta broja posjetitelja zaštićenih područja tijekom pandemije javila se potreba za prilagodbom upravljanja kako bi se zadovoljili zahtjevi i doprinijelo dobrobiti građana bez ugrožavanja ekoloških ciljeva. Društvene koristi takvih područja za europske građane bile bi maksimalno uvećane. Stoga je potrebno identificirati, odabrati te konačno prenijeti najbolju praksu među regijama.

Uz Javnu ustanovu projektno partnerstvo čini šest organizacija koje pokrivaju europska područja s različitim kategorijama zaštite: Autonomna zajednica regije Murcia (ES), Podkarpatska regija (PL), Sjeverna i zapadna regionalna skupština (IE), Prešovska samoupravna oblast (SK), Prirodni rezervat Kullaberg (SE) kao i EUROPARC Federation (DE). Projekt GREENHEALTH započeo je 01. ožujka 2023. godine i traje do 2027. godine, a ukupna vrijednost iznosi mu 1.745.776.00 EUR, od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, program Interreg Europe (1.367.745,20 EUR). Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 139.670,00 EUR.