Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održala je treće javno izlaganje projekta ECOSS, 11. i 12. srpnja 2020. godine u uvalama Brijesta i Luka Dubrava na poluotoku Pelješcu. Obje uvale dio su područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR4000015 Malostonski zaljev, jednog od ciljanih područja projekta Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost (ECOSS).

U sklopu prvog dana javnog izlaganja projekta ECOSS, u suradnji s Ronilačkim klubom veterana 4. gardijske brigade iz Splita i udrugom Stonski školjkari, provedena je akcija čišćenja podmorja u uvali Brijesta. Drugi dan javnog izlaganja uz podršku i stručnu pomoć Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, provedena je akcija čišćenja šljunčane plaže u uvali Luka Dubrava.

Javnim izlaganjem, sudionici su se upoznali s projektom, njegovim aktivnostima koje Javna ustanova provodi u pilot području Malostonski zaljev i Malo More, području europske ekološke mreže Natura 2000 i području posebnog rezervata u moru. U sklopu projekta provode se studije na šest morskih i obalnih zaštićenih područja uključenih u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke ovih područja koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (engl. ECOlogical observing system in the Adriatic Sea – ECOAds), jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u internetsku platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.

Akcije čišćenja poput ovih samo su dio aktivnosti koje Javna ustanova kontinuirano provodi u sklopu redovne djelatnosti s namjerom povećanja svijesti za brigu o prirodi i okolišu te očuvanja ciljanih staništa i vrsta zaštićenih područja kao i ukupne bioraznolikosti. Cilj akcija bio je, osim uklanjanja otpada iz mora, osvijestiti lokalno stanovništvo o štetnom utjecaju otpada na bioraznolikost mora, a posljedično i na čovjeka, te promicati održiva rješenja za očuvanje prirodnih morskih staništa.

U sklopu akcije čišćenja podmorja izronjeno je dvadesetak vreća sitnijeg otpada, a od krupnijeg otpada valja spomenuti automobilske i kamionske gume, otpad nastao iz proizvodnje i prerade školjkaša (mušule i kamenice), ostatke vrša, različite metalne dijelove te ostatke različitih ribolovnih alata. Akcija čišćenja plaže u Luki Dubrava također je bila veoma uspješna, a plaža je očišćena od sitnijeg plastičnog otpada, papira, obrađenog drveta i stakla.

Na ekološke prilike u Malostonskom zaljevu u velikoj mjeri utječu vode koje dotječu s kopna, površinskim i podzemnim otjecanjem te u manjoj mjeri vodene mase koje u zaljev dospijevaju strujama otvorenog mora. Jačina utjecaja rijeke Neretve varira, povremeno je izraženija u vanjskom i srednjem dijelu Malostonskog zaljeva, dok  jaki podmorski slatkovodni izvori (vrulje) u unutarnjem dijelu zaljeva imaju znatniji utjecaj na unutrašnji dio zaljeva. Koncentracija hranjivih tvari i količina fitoplanktona čine Malostonski zaljev prirodno do umjereno eutrofnim ekosustavom sa specifičnim biocenozama u kojima živi veliki broj organizama koji se hrane filtriranjem, a među njima i komercijalno značajni školjkaši za koje je poznato da se u ovom području konzumiraju od antičkih vremena.

Kroz različite projekte, prezentacije, istraživanja, monitoringe, prethodno spomenute akcije čišćenja i sl. Javna ustanova doprinosi očuvanju te bioraznolikosti, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer, ne samo za Malostonski zaljev, nego za sve dijelove prirode na Zemlji.

Na sljedećim poveznicama možete pogledati video zapise Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade:

Otpad u uvali Brijesta

Periske (Pinna nobilis) u Uvali Brijesta