Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s tvrtkom Urbanex d.o.o. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ploče 20. rujna 2021. godinr održala je treću, posljednju radionicu za dionike u sklopu CHANGE WE CARE projekta (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE).

Na radionici pod nazivom Akcijski plan za prilagodbu očekivanim klimatskim promjenama u delti Neretve dionicima su predstavljene dvije studije izrađene u sklopu projekta: Ribolovno-gospodarska studija područja ekološke mreže Delta Neretva (HR5000031) te Istraživanje socio-ekonomskog statusa glavnih dionika sektora ribarstva u području ekološke mreže Delta Neretve (HR5000031). Na radionici je dionicima predstavljen i nacrt Akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja, a raspravom s dionicima nadopunio se i doradio predstavljeni nacrt Akcijskog plana.

Osim Javne ustanove, na drugoj radionici sudjelovali su predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Razvojne agencija grada Ploča – PLORA d.o.o., Udruge BIOM, Pučkog otvorenog učilišta Ploče te OPG-ova.

Dolina rijeke Neretve suočava se s brojnim problemima povezanim s klimatskim promjenama, kao što su prodor morske vode, smanjeni dotok slatke vode, naseljavanje invazivnih vrsta, gubitak staništa pogodnih za razne vrste i poljoprivredu. Zbog toga je potrebno što prije poduzeti mjere koje bi uravnotežile razvoj područja i zaštitu prirodnih resursa te osjetljivih ekosustava.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom će se istražiti klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući Deltu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja. U sklopu projekt izraditi će se Akcijski plan za prilagodbu područja ekološke mreže Delta Neretve na predviđene promjene glavnih ekoloških čimbenika s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.