Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s tvrtkom Urbanex d.o.o. održala je drugu od ukupno tri predviđene radionice za dionike u sklopu CHANGE WE CARE projekta (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE) 30. kolovoza 2021. godine u Gradskoj knjižnici Opuzen.

Na radionici pod nazivom Mjere prilagodbe različitim klimatskim scenarijima za područje Delte Neretve dionicima predstavljene su dvije studije izrađene u sklopu projekta: Kartiranje svih ciljnih vrsta riba u području ekološke mreže Delta Neretve i Istraživanje fizikalno-kemijskih čimbenika klimatskih promjena u području ekološke mreže Delta Neretve. Na radionici su dionicima predstavljene i Mjere prilagodbe različitim klimatskim scenarijima za područje ekološke mreže Delta Neretve te su se radom u grupama definirali ciljevi i aktivnosti kojima su se nadopunila znanja koja nedostaju za četiri najosjetljivija sektora za područje Delte Neretve – vodni resursi, poljoprivreda, ribarstvo i  bioraznolikost. Ti rezultati poslužiti će za izradu Adaptacijskog plana kao konačnog rezultata projekta.

Osim Javne ustanove na drugoj radionici sudjelovali su predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Opuzena, Hrvatskih voda, Turističke zajednice grada Ploče, LAG Neretva te OPG Blažević.

Delta rijeke Neretve suočava se s brojnim problemima povezanim s klimatskim promjenama, kao što su prodor morske vode, smanjeni dotok slatke vode, naseljavanje invazivnih vrsta, gubitak staništa pogodnih za razne vrste i poljoprivredu. Zbog toga je potrebno što prije poduzeti mjere koje bi uravnotežile razvoj područja i zaštitu prirodnih resursa te osjetljivih ekosustava.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom će se istražiti klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući Deltu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja. U sklopu projekt izraditi će se Akcijski plan za prilagodbu područja ekološke mreže Delta Neretve na predviđene promjene glavnih ekoloških čimbenika s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.