Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s tvrtkom Urbanex d.o.o. dana 30. ožujka 2021. godine, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Metković, održala je prvu od ukupno tri predviđene radionice za dionike u sklopu CHANGE WE CARE projekta (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE).

Na radionici pod nazivom Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve dionicima je predstavljen Preliminarni dokument u kojem su sadržana najvažnija pitanja koja se tiču klimatskih promjena u delti Neretve a isti će poslužiti kao osnova za raspravu s dionicima, s nadopunom ulaznih informacija koje će proizaći iz svih održanih radionica. Osim toga predstavljeni su i rezultati dosadašnjih istraživanja i iskustava utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu, ribarstvo i ekosustave u području ekološke mreže Delta Neretve (HR5000031), te su prikazane dosadašnje kao i planirane mjere za prevenciju utjecaja i smanjivanje šteta.

Radom u grupama s dionicima definirale su se mjere i aktivnosti te nadopunjena znanja. Mjere koje su identificirane kao najžurnije, a koje će se još razvijati tijekom sljedećih radionica tiču ​​se potrebe za osiguranjem stabilnog i kontinuiranog protoka vode u rijeci Neretvi, omogućavanja dolaska slatke vode u podzemlje koje se isušuje i zatrpava, intenziviranja edukacija o prelasku na ekološku poljoprivredu, prelaska plovila za fotosafari na alternativne izvore goriva, smanjenja ribolovne aktivnosti, razvoja održivijeg turizma, jačanja svijesti stanovništva o klimatskim promjenama i potrebe poduzimanja zaštitnih mjera.

Osim Javne ustanove na prvoj radionici sudjelovali su predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za prostorno uređenje, Udruge Biom, Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik, Turističke zajednice grada Metkovića te Osnovne škole Stjepan Radić iz Metkovića.

Delta rijeke Neretve suočava se s brojnim problemima povezanim s klimatskim promjenama, kao što su prodor morske vode, smanjeni dotok slatke vode, naseljavanje invazivnih vrsta, gubitak staništa pogodnih za razne vrste i poljoprivredu. Zbog toga je potrebno što prije poduzeti mjere koje bi uravnotežile razvoj područja i zaštitu prirodnih resursa te osjetljivih ekosustava.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom će se istražiti klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući Deltu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja. U sklopu projekt izraditi će se Akcijski plan za prilagodbu područja ekološke mreže Delta Neretve na predviđene promjene glavnih ekoloških čimbenika s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz SplitaGeodetski fakultet Sveučilišta u ZagrebuJavna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županijeJavna ustanova park prirode Vransko jezeroOpća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila RomagnaNacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.