U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao sastavni dio projekta Eko Malostonski zaljev 07. prosinca 2022. godine u tvrđavi Veliki Kaštio u Stonu održan je Znanstveno-stručni skup na temu otpada u moru i reciklaže otpadnog materijala nastalog iz proizvodnje kamenica i dagnji.
Cilj održavanja info-dana Malostonskog zaljeva bio je edukacijom o prirodnim vrijednostima posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i područja ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev doprinijeti očuvanju, zaštiti i održivom korištenju bioraznolikosti radi očuvanja i podizanja razine svijesti lokalnog stanovništva o važnosti ovog zaštićenog područja te o njegovoj ulozi za cijeli ekosustav koji uključuje čovjeka i o kojem je čovjek u potpunosti ovisan.
Sve sudionike Skupa uvodno je pozdravila ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić kao i načelnik Općine Ston Vedran Antunica.
Tijekom jednodnevnog znanstveno-stručnog skupa održana su stručna predavanja na temu otpada u moru i mikroplastike, bioraznolikosti Malostonskog zaljeva, istraživanja u Malostonskom zaljevu te upotrebe mljevenih ljuštura kamenica u gospodarstvu, a koja su održali vanjski stručnjaci. Stručna predavanja upoznala su sudionike s osnovnim pojmovima vezanima za zaštitu i bioraznolikost Malostonskog zaljeva, s opasnostima otpada (posebice mikroplastike) na riblji fond i sveukupnu bioraznolikost, s dosadašnjim rezultatima istraživanja bioraznolikosti provedenima u Malostonskom zaljevu te s mogućim načinima upotrebe mljevenih ljuštura kamenica u gospodarstvu.
Malostonski zaljev 1983. godine zaštićen je kao posebni rezervat u moru upravo radi važnosti ekosustava za uzgoj školjkaša – europske plosnate kamenice i dagnje. Značajni pritisci na bioraznolikost posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i na područje ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev razvidni su utjecajem otpada na, u tom području prisutne, strogo zaštićene vrste, na uzgoj školjkaša, a posljedično i na čovjeka. Otpad u područje Malostonskog zaljeva dolazi rijekom Neretvom iz susjedne Bosne i Hercegovine, no značajne količine otpada podrijetla su iz poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve. Osim toga, značajna količina otpada, pri čemu dominira plastika, odbačena je u more uslijed proizvodnje školjkaša (dagnje i kamenice) u Malostonskom zaljevu. Najveći udio otpada u Malostonskom zaljevu čini plastični otpad (pergolari, plastične plutače i odbačeni ribolovni alati – mreže, vrše i sl.).
Projekt Eko Malostonski zaljev, ukupne vrijednosti 511.482,97 kn financiran je sredstvima u sklopu Mjere 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ FLAG-a Južni Jadran, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Komunalno društvo Ston d.o.o. i Udruga Stonski školjkari.