Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 8 partnera projekta CREW Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska, koji obuhvaća ciljano pilot područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja održavava očuvano stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Na online sastanku održanom 30. prosinca 2020. godine, s vanjskim stručnjacima, Udrugom Biom za izradu dokumenta o očuvanju močvarnih staništa, definirali su se i uskladili budući koraci i projektni zadaci, s ciljem kvalitetne pripreme svih dionika za sudjelovanje u izradi nacrta ugovora, s namjerom zaštite močvarih staništa, kao jednog od najugroženijih ekosustava

Kroz aktivnosti projekta CREW, Javna ustanova će intenzivno raditi na evidentiranju dionika zainteresiranih za očuvanje bioraznolikosti područja Delte rijeke Neretve, kao značajnog močvarnog staništa izuzetne nacionalne i međunarodne biološke i krajobrazne vrijednosti.

Pored Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, Riviera Bassa Friulana, Patto Territoriale per l’ Occupazione Nord Barese/Ofantino i sveučilište Camerino.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. kolovoza 2021. godine.