Radionica Promatranje ptica (Birdwatching) – održivi turizam delte Neretve, održana je 24. svibnja 2019. godine u Gradskom kulturnom središtu Metković s ciljem jačanja kapaciteta turističkog sektora za aktivno uključivanje u planiranje i razvoj održivog turizma kao i selektivnih oblika turizma.

Radionici, koju su vodili vanjski suradnici s bogatim iskustvom u području ornitologije, prisustvovali su dionici doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije: Grad Metković, Turističke zajednice, vlasnici OPG-ova, vlasnici ugostiteljskih objekata, udruge, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatske vode i dr.

Nakon uvodnog dijela o predstavljanju projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline rijeke Neretve u okviru kojega se održavala radionica Promatranje ptica (Birdwatching) – održivi turizam delte Neretve, obradile su se teme održivog turizma promatranja ptica te etike turističkih vodiča. U popodnevnim satima polaznici su imali prilike sudjelovati u treningu promatranja ptica na jezeru Kuti i ušću rijeke Neretve.

Cilj radionice bio je povećanje razumijevanja o promatranju i fotografiranju ptica kao glavne i/ili sporedne aktivnosti turista te podizanje lokalnih kapaciteta za te aktivnosti.

Jedna od zanimljivosti je da je upravo delta Neretve prepoznata kao POP (Područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti).