Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce i uz podršku Općine Dubrovačko primorje, organizirali su Hands-on trening Morski otpad – praćenje količine i sastava koji se održao dana 27. studenog na području općine Dubrovačko primorje, na plaži Smokvina.

Morski otpad postao je jedna od vodećih prijetnji morskom okolišu, a posebice u zemljama koje nemaju odgovarajući sustav upravljanja otpadom na kopnu, a gotovo 80% otpada iz mora potječe sa kopna, a tek manji dio nastaje na samom moru. Otpad dospijeva u more uslijed ljudskih aktivnosti na kopnu ili moru, odnosno zbog nedostataka i propusta u sustavu gospodarenja otpadom, kao i nedostatka odgovarajuće infrastrukture i neadekvatnog ponašanja javnosti. Otpad u moru je prepoznat kao jedan od glavnih prijetnji morskim ekosustavima kako na globalnoj razini, tako i u Mediteranu zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja. Prema procjenama, razina plutajućeg otpada u Jadranskom moru relativno je viša u odnosu na ostatak Sredozemnog mora te se sastoji od značajnog udjela plastike (> 80 %). Opterećenost morskim otpadom postaje sve vidljiviji i očitiji problem Jadranskog mora.

Tijekom akcije čišćenja sa plaže Smokvina površine 483 mprikupljeno je 18 kg morskog otpada, pretežito plastike, metala, stakla, gume i tekstila. Ovim treningom u sklopu akcije čišćenja, sudionici su se upoznali s problematikom morskog otpada u Jadranskom moru kao i s provedbom protokola za monitoring otpada kojim se prikupljaju podaci u nacionalne baze podataka i u konačnici utvrđuju izvori onečišćenja i sastav otpada. Ovakvim zajedničkim akcijama osiguravamo pravilnu i dugoročnu provedbu Protokola praćenja morskog otpada u našoj lokalnoj zajednici.