Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je sudjelovala je na trećem partnerskom sastanku projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response) koji je održan 12. i 13. svibnja 2020. godine. Sastanak koji je trebao biti održan u Splitu, zbog situacije s COVID-19 virusom održan je putem Internet platforme.

Na dvodnevnom sastanku četrdesetak predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije zajedno s vanjskim suradnicima raspravljalo je o dosadašnjim aktivnostima te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci u cilju što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog od partnera.

Javna ustanova jedna je od 11 partnera projekta CHANGE WE CARE, koji obuhvaća pilot područje delte rijeke Neretve, u kojem će se definirati odgovarajuće mjere prilagodbe u suočavanju s klimatskim promjenama. Sve aktivnosti na području delte Neretve provode se u suradnji s dionicima u prostoru, u cilju procjene sadašnjeg stanja područja, analize utjecaja klimatskih promjena na obalni ekosustav te izrade Adaptacijskog plana s ciljem osiguranja održivog razvoja područja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. svibnja 2021. godine.