Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na trećem partnerskom sastanku projekta ECOSS (Ecological observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity), koji se održao online putem Cisco Webex platforme 18. i 19. svibnja 2021. godine.

Na dvodnevnom sastanku četrdesetak predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije, zajedno s vanjskim suradnicima, raspravljalo je o dosadašnjim aktivnostima, te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci u cilju što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog partnera. Svi nositelji radnih paketa prezentirali su glavne ishode paketa te opisali aktivnosti koje slijede u narednim završnim mjesecima trajanja projekta. Također, jedna od tema bili su i izazovi koje je bilo potrebno savladati pri izvedbi aktivnosti.

Tijekom sastanka predstavljen je koncept glavnog produkta projekta – ECOAds platforme, u sklopu koje će se integrirati svi znanstveni i stručni podaci prikupljeni u sklopu istraživanja provedenih kroz projekt. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (ECOlogical observing system in the Adriatic Sea), odnosno ECOAds, jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u online platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.

Glavni partner projekta je Nacionalni savjet za istraživanje – Institut za znanosti o moru (CNR-ISMAR). Pored Javne ustanove, projektni partneri s hrvatske strane su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije (“More i krš”), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, dok su s talijanske strane partneri Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Regionalna agencija Emilia-Romagne za prevenciju, okoliš i energiju, Regionalni park prirode Delta rijeke Po, Shoreline i Sveučilište Ca’ Foscari u Veneciji.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.390.551,05 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 167.115,50 €. Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, a sufinancirani iznos je 2.881.968,38 €.