Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na sastanku sa predstavnicima vanjskog suradnika, ekološke udruge Mala Sirena – udruge za očuvanje i zaštitu mora i priobalja u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus 18. veljače 2021. godine.

Budući da kontrola svake invazivne vrste započinje prikupljanjem podataka o njezinoj rasprostranjenosti na određenom području, predstavnici ekološke udruge Mala Sirena prenijeli su svoja iskustva i znanje djelatnicima Javne ustanove, te je potom započela aktivnost kartiranja pajasena na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca  u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus.

Pajasen (Ailanthus altissima) je stablo porijeklom iz istočne Azije koje istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji.

Projektom je u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.