Skup speleologa Hrvatske i susjednih zemalja, koji predstavlja najveće godišnje okupljanje speleologa, održao se od 17. do 19. studenoga 2017. godine u Čilipima. Ovogodišnji skup održan je uz partnersku potporu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačko-neretvanske županije kao i ostalih institucija, uz glavnog organizatora Hrvatsko planinarsko društvo Sniježnica – Speleološki odsjek.

Glavni cilj manifestacije bio je okupljanje speleologa, znanstvenika, stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja u svrhu razmjene novih dostignuća u speleologiji kao sve popularnijoj sportskoj, tehničkoj i znanstvenoj disciplini. Tijekom skupa, prezentirali su se rezultati aktualnih speleoloških istraživanja i obradili stručni aspekti speleološke djelatnosti, uz predavanja, natjecanja i izložbe.

Uključivanje javnosti realizirano je temeljem posjećivanja tematskih izložbi, predavanja i javnih tribina. Upoznavanjem građana i posjetitelja sa speleološkim aktivnostima i dostignućima nastojalo se utjecati na razinu svijesti lokalne i šire javnosti o osjetljivim krškim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, potrebi očuvanja i zaštite podzemnih voda i speleoloških objekata u kršu, sa svim vrijednim značajkama – geološkim, geomorfološkim, biološkim i sveukupnim ekološkim značajkama podzemnih staništa.