Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) održanom dana 08. prosinca 2022. godine putem Zoom platforme.

Predstavnici glavnog partnera projekta Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te predstavnici preostalih partnera Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove Nacionalni park Krka te Vrtlara d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu iznijeli su detalje o projektnim aktivnostima koje su izvršene u prethodnom periodu, te se raspravljalo o budućim koracima na provedbi projekta s naglaskom na uklanjanje invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) u projektnim područjima.

Projektom je u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom stranom vrstom pajasen na područjima ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Projekt se sufinancira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.