Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na šestom partnerskom sastanku projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response) koji je održan 05. i 06. listopada 2021. godine u Porto Tolle, Italija.

Na sastanku su partnerske institucije raspravljale o financijskom izvještaju projekta kao i o preostalim  sredstvima s obzirom da se trajanje projekta bliži kraju. Osim toga, svaki se partner tijekom svog izlaganja, osvrnuo na sadašnje ali i buduće aktivnosti koje je potrebno realizirati temeljem projektnog plana radi što kvalitetnijeg ispunjenja svih projektnih zaduženja svakog od partnera, u cilju definiranja odgovarajućih mjera prilagodbe za prijelazna i priobalna područja koja se suočavaju s klimatskim promjenama.

Projektni partneri su, kao sastavni dio dvodnevnog druženja, 06. listopada 2021. godine posjetili regionalni park Delta Po pod vodstvom djelatnika ustanove koja upravlja parkom.

Javna ustanova, jedna od 11 partnera projekta CHANGE WE CARE, zadužena je za pilot područje delte rijeke Neretve. U delti Neretve procijenit će se sadašnje stanje područja, analizirati utjecaj klimatskih promjena na obalni ekosustav, definirati odgovarajuće mjere prilagodbe u suočavanju s klimatskim promjenama te izraditi Adaptacijski plan s ciljem osiguranja održivog razvoja područja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine