Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj) održanom 14. rujna 2022. godine.

Svi  partneri iznijeli su detalje o pripremama koje su odrađene za nadolazeće projektne aktivnosti, te se raspravljalo o budućim postupcima koji su važni za uspješnu provedbu ključne aktivnosti, uklanjanja invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima).

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (Krka i Pelješac) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston). Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.