Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na sastanku svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) dana 06. prosinca 2023. godine u Dubrovniku. Sastanku su uz djelatnike Javne ustanove prisustvovali i glavni partner projekta Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao i Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Tema sastanka je bio napredak i uspješnost provođenja projekta, te priprema za nadolazeći izvještaj i evaluaciju. Svaki od partnera predstavio je svoj dosadašnji napor u borbi protiv ove invazivne strane vrste i ideje o daljnjem napredovanju na svojim projektnim područjima. Osim toga, raspravljalo se i o problematici pojavljivanja ostalih invazivnih stranih vrsta biljaka.

Projektom je u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.