Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na sastanku hrvatskih partnera projekta SeCure 02. i 03. veljače 2023. godine na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) u Splitu.

Tema sastanka bio je trenutni napredak projekta kao i buduće projektne aktivnosti. Poseban naglasak projekta SeCure stavljen je na edukaciju mladih, pri čemu su razmatrani i prijedlozi promotivnih materijala za srednje škole na temu štetnosti prodora slane vode.

Projekt SeCure (Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance; Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje) kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – CHANGE WE CARE,  MoST i ASTERIS na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa. Praćenje raspodjele soli te istraživanja njihovog utjecaja na poljoprivredu i bioraznolikost provodit će se u obalnim područjima Delte Neretve,  Venecije i Ravene. Glavni ciljevi projekta su: Očuvanje obalnih područja od zaslanjenja koje utječe na poljoprivredu i bioraznolikost; Jačanje suradnje između znanstvenih institucija i upravljačkih ustanova s ciljem izrade smjernica za upravljanje vodnim resursima i prilagodbu na zaslanjenje u obalnim područjima; Procjene opasnosti, osjetljivosti i ranjivosti obalnih područja na prodor slane vode; Produženo trajanje predloženih rješenja te podizanje svijesti kod mladih, lokalnih dionika i znanstvene zajednice o negativnom utjecaju slane vode na okoliš.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost i traje do 30. lipnja 2023. godine.