Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radnom sastanku korisnika, partnera i suradnika projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (EM), sufinanciranog iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), dana 07. srpnja 2022. godine u Zagrebu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te predstavnici javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Sastanak se održao u sklopu elementa 2 OPKK projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” koji je posvećen edukaciji dionika za upravljanje ekološkom mrežom koji se provodi od sredine 2021. do sredine 2023. Tijekom sastanka sudionici su informirani o dinamici provedbe aktivnosti, predstavljeni su elementi projekta i statusi provedbe elemenata, te su se predstavili izazovi tijekom provedbe projekta.

U okviru elementa 1 izrađuje se 99 Planova upravljanja za 200 područja ekološke mreže Natura 2000, što je 40 % površine područja ekološke mreže u Hrvatskoj. Ova Javna ustanova u procesu je izrade pet Planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 koji obuhvaćaju kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Također, u okviru elementa 1, izrađuje se nacrt programa zaštite, njege i obnove šuma za područja EM zaštićena i u kategorijama nacinalnog parka (NP) i strogog rezervata (SR), definiraju se SMART ciljevi očuvanja i osnovih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova za 7 grupa nedovoljno poznatih vrsta: kornjaši, leptiri, rakovi, slatkovodne ribe, ptice, dobri dupin, flora i staništa te se provode aktivnosti praćenja učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih sustava uz koje su izrađeni nacrti Priručnika za provedbu mjera očuvanja koji definira tehničke i biološke aspekte mjera očuvanja i Terenski priručnik za praćenje učinkovitosti mjera.

Drugi element projekta posvećen je jačanju kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom, kroz koji su nabavljena vozila i plovila kako bi se olakšalo upravljanje i nadziranje područja ekološke mreže, provedene su edukacije i treninzi dionika za upravljanje EM te je nadograđen Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) (https://www.bioportal.hr/).

Treći element projekta odnosi se na komunikaciju ekološke mreže Natura 2000 kroz nacionalnu medijsku kampanju “Poslušaj glas prirode” (https://glasprirode.hr/) koja obuhvaća medijsku promidžbu i niz događanja za širu javnost u cilju jačanja podrške javnosti za očuvanje prirode i razumijevanja uloge ekološke mreže Natura 2000 u tome.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.