Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 5. ožujka 2021. godine sudjelovala je na prvom virtualnom sastanku javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, članica Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (HRMZP).

Inicijativa umrežavanja morskih zaštićenih područja je pokrenuta u sklopu Interreg Med projekta Podržavanje učinkovitosti morskih zaštićenih područja kroz jake i povezane mediteranske mreže (MPA NETWORKS).

Na sastanku se raspravljalo o aktivnostima i protokolima monitoringa, metodologiji i neinvazivnim tehnologijama, o utjecaju klimatskih promjena na morski ekosustav i pripadajuću bioraznolikost, kao i regulaciji ronjenja javnih ustanova. Također, s obzirom na potrebe očuvanja zaštićenih morskih ekosustava, raspravljalo se o budućim aktivnostima koje je nužno poduzeti te strateški planirati s ciljem zaštite, očuvanja i unaprijeđenja istih.

Dogovorena su i najavljena znanstveno- stručna predavanja putem kojih će se podizati svijest o važnosti strateškog upravljanja zaštićenim morskim područjima te dogovarati i ujednačavati pristup u znanstvenim istraživanjima zbog dijeljenja podataka. Prvo u nizu online predavanja održati će Javna ustanova Nacionalni park Kornati 16. ožujka 2021. godine na temu; “Presađivanje morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile u Nacionalnom parku Kornati”.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije potpisnica je Sporazuma o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja te ulaže velike napore u edukativne radionice i znanstvena istraživanja u svrhu očuvanja i zaštite morskih područja kojima upravlja s dugoročnim ciljem postizanja veće učinkovitosti i održivosti istih.