Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 8. ožujka 2021. godine sudjelovala je na online partnerskom sastanku projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Predstavnici partnera iznijeli su detalje o projektnim aktivnostima koje su izvršene te se raspravljalo o budućim koracima za provedbu aktivnosti tijekom 2021. godine, s naglaskom na metode postavljanja kolektora, lokacijske prioritete te glavne rizike vezane za samo prikupljanje ličinki periske.

Tijekom proljeća 2021. godine, Javna ustanova planira postaviti kolektore za sakupljanje ličinki plemenite periske na područjima obuhvaćenim europskom ekološkom mrežom Natura 2000, Ušće Neretve (HR1000031), Elafiti (HR4000028) i Malostonski zaljev (HR4000015). Pretraživanje postavljenih kolektora planirano je u jesen 2021. godine. Žive ličinke plemenite periske će se transportirati u Akvarij Pula te uzgajati u kontroliranim uvjetima. Obzirom na trenutačnu situaciju i zabilježenu smrtnost, kontinuirano postavljanje kolektora u more će jasno pokazati stvarno stanje populacija živih periski, kao i dati uvid kolika je stopa novačenja ovog školjkaša te ima li je uopće.

Cilj projekta je očuvanje plemenite periske u Jadranu. Ekološka uloga ovog školjkaša je od iznimne važnosti. Tijekom jeseni 2016. godine na obali Španjolske zabilježene su pojave masovnog pomora plemenitih periski. Prva potvrda o pojavi zaraze u hrvatskom dijelu Jadranskog mora zaprimljena je u svibnju 2019. godine. Mogući uzročnici ovog masovnog pomora su Haplosporidium pinnae, parazit iz skupine truskovaca te bakterija Mycobacterium sp., međutim, još uvijek nije utvrđeno jesu li to glavni i jedini uzročnici koji dovode i do 100 % smrtnosti periski na pojedinim lokalitetima. Ubrzavanju ovog negativnog procesa doprinose i povišene temperature mora nastale kao posljedica klimatskih promjena. Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Aktivnosti  očuvanja plemenite periske u Republici Hrvatskoj koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a provode ih javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima te znanstveno-stručna zajednica.

Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000,00 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 80%, dok 20% financiranja osiguravaju partneri u projektu. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije će kroz projekt istovremeno vršiti dodatna terenska istraživanja, provjeru i kontrolu stanja kolektora te će održavati edukativne radionice u cilju informiranja javnosti o važnosti očuvanja ove jedinstvene vrste Sredozemlja.