Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 24. ožujka 2023. godine, sudjelovali su na uvodnom online partnerskom sastanku u sklopu provođenja projekta GREENHEALTH (Sustainable protected areas as a key value for human well-being).

Predstavnici partnera su ukratko predstavili svoje organizacije te prezentirali svoja ključna iskustva i očekivanja za GREENHEALTH projekt. Nositelji projekta (Autonomna zajednica regije Murcia) iznijeli su ključne aspekte upravljanja kao i ukupni pregled projekta po utvrđenom hodogramu projekta. Raspravljalo se o programu rada i pojedinim pilot područjima u kojima će biti provođene aktivnosti potrebne za realizaciju krajobrazne valorizacije te potencijalno očuvane i stvorene nove zelene površine.

Projektne aktivnosti uključuju poboljšanje javnih politika koje se bave zaštićenim područjima, prilagođavanje njihovog upravljanja, a sve u cilju stvaranja otpornih ekosustava dostupnih za poboljšanje dobrobiti svih europskih građana, bez ugrožavanja ekoloških ciljeva. Također, organizirat će se edukativne i promotivne aktivnosti, kao što su radionice i seminari, u koje će biti aktivno uključeni dionici.

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati zavičajnu bioraznolikost regija EU, na način da se poboljšaju upravljanja europskim zaštićenim područjima, kao i stvaranje veza između zdravstvenih i ekoloških politika i uključivanje inicijativa za ljudsko zdravlje u programe zaštićenih područja. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Jedan od ciljeva je i okupiti široku skupinu dionika koji će podržati aktivnosti u području zaštite bioraznolikosti. Uslijed porasta broja posjetitelja zaštićenih područja tijekom pandemije javila se potreba za prilagodbom upravljanja kako bi se zadovoljili zahtjevi i doprinijelo dobrobiti građana bez ugrožavanja ekoloških ciljeva. Društvene koristi takvih područja za europske građane bile bi maksimalno uvećane. Stoga je potrebno identificirati, odabrati te konačno prenijeti najbolju praksu među regijama.

Uz Javnu ustanovu projektno partnerstvo čini šest organizacija koje pokrivaju europska područja s različitim kategorijama zaštite: Autonomna zajednica regije Murcia (ES), Podkarpatska regija (PL), Sjeverna i zapadna regionalna skupština (IE), Prešovska samoupravna oblast (SK), Prirodni rezervat Kullaberg (SE) kao i EUROPARC Federation (DE).

Projekt GREENHEALTH započeo je 01. ožujka 2023. godine i traje do 2027. godine, a ukupna vrijednost iznosi mu 1.745.776.00 EUR, od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, program Interreg Europe (1.367.745,20 EUR). Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 139,670.00 EUR.