Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 7. srpnja 2022. godine, održala je prvi koordinacijski sastanak u sklopu provođenja projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus) u području posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata Ušće Neretve te područja ekološke mreže Natura 2000 – Solane Ston i Stonski kanal.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede te predstavnici Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sa ciljem usuglašavanja pravnog okvira za izlov ove plavog raka iz aspekta ribarstva i zaštite prirode.

Plavi rak je dekapodni rak autohton za zapadne obale Atlantskog oceana, a unesen je u Europu i Aziju. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora prvi put je zabilježen 2004. godine kod poluotoka Pelješca gdje je najvjerojatnije došao balastnim vodama. Budući da je iznimno agresivna vrsta i nema prirodnog predatora u ovom području, brzo se raširio te je na području Ušća Neretve, Stonskog kanala i Solane Ston zabilježen u iznimno velikim količinama.

Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka koje će se dijeliti zainteresiranim ribarima na ciljnim područjima kako bi potpomogli dugoročno uklanjanje ove vrste iz ekosustava, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, što će doprinijeti kontroli i degradaciji populacije ove vrste. Također, predviđeno je održavanje stručnih predavanja i radionica za stručnu zajednicu, jedinice lokalne i regionalne samouprave, lokalno stanovništvo (s posebnim naglaskom na djecu) o štetnosti ove invazivne strane vrste na bioraznolikost područja i cjelokupni ekosustav. Navedene radionice ukazat će na pritisak plavog raka na ekosustav te važnost aktivnog uklanjanja istog a sve u cilju očuvanja i obnove autohtonih populacija vrsta zbog kojih su ova područja značajna. Projekt će se medijski promovirati te popularizirati kroz organizaciju Festivala plavog raka, gdje će se dijeliti promotivni materijali te pripremati jela od plavog raka, a sve da bi se ukazalo na kvalitetu mesa ove vrste.

Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 750.000,00 kn, te je 80% sredstava osigurano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 600.000,00 kn.