Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 23. siječnja 2024. godine, održala je prvi koordinacijski sastanak u sklopu provođenja projekta Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve.

Uz djelatnike Javne ustanove sastanku su prisustvovali predsjednici lovačkih društava s područja doline Neretve: Lovačko društvo Muflon Metković, Lovačko društvo Liska Metković i Lovačko društvo Prepelica. Tema sastanka bila je dogovaranje lokaliteta za postavljanje fotozamki u svrhu prikupljanja podataka o rasprostranjenosti malog indijskog mungosa na tom području i njegovo neškodljivo uklanjanje iz prirode. Analizom podataka dobit će se informacije o trenutnom stanju rasprostranjenosti i brzini širenja ove invazivne strane vrste. Suradnja sa članovima lovačkih društava, njihova dugogodišnja iskustva i boravak u lovištima od velike su važnosti za uspješno uklanjanje i kontrolu populacije mungosa.

Mali indijski mungos Herpestes javanicus  zavičajna je vrsta na području Bliskog istoka i Južne Azije. U ostale dijelove svijeta namjerno je unesen u svrhu kontrole populacije zmija otrovnica. Osim namjernim unosom, mungos svoj areal širi i samostalno. U Europskoj uniji prisutan je samo u Republici Hrvatskoj. Na kopnenom dijelu Republike  Hrvatske proširio se do rijeke Neretve, koja je do nedavno predstavljala sjeverozapadnu granicu današnje populacije. Budući da je dolina rijeke Neretve područje ekološke mreže Natura 2000 važno kao Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031, te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 mungos predstavlja ugrozu ne samo za zavičajne vrste ptica već i za ptice koje se na tom području hrane, zimuju ili razmnožavaju.

Projektne aktivnosti uključuju postavljanje fotozamki u pojasu širenja mungosa te korištenje živolovki za aktivno uklanjanje jedinki, a cilj projekta je smanjiti negativan učinak mungosa na bioraznolikost doline Neretve i spriječiti daljnje širenje ove vrste na području Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 204.015,84 EUR i te u potpunosti je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz Javni poziv Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (JP ZO 6/2023).