Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na prvom online koordinacijskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) 04. prosinca 2020. godine.

Nakon uvodne riječi ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slijedilo je predstavljanje svih projektnih partnera. Teme sastanka obuhvatile su osnovne obveze LIFE projekta, tehničke detalje, te su definirani i detaljno razrađeni projektni zadaci svih partnera kako bi se projektne aktivnosti mogle što uspješnije provoditi.

Projektom je u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.