Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta CREW, financiranog iz prekograničnog programa INTERREG Italija-Hrvatska, sudjelovala je na petom partnerskom sastanku održanom 19. lipnja 2020. godine.

Partnerske institucije iz Hrvatske i Italije iskoristile su zajednička razmatranja kako bi raspravljale o metodologiji izrade te o iskustvima partnera u donošenju Wetland Contracta (Ugovor za očuvanje močvarnog staništa), dokumenta kojeg će potpisati privatne osobe, javna tijela i organizacije te se na taj način obvezati na svoj doprinos pri zaštiti močvarnog područja – jednog od najugroženijeg staništa na Zemlji. Gost predavač na sastanku bio je arhitekt Marco Stigliano, koji je iz vlastitog iskustva približio metodu izrade i donošenja Ugovora za rijeku Ofanto. Rijeka Ofanto, u starom vijeku poznata kao  Aufid (od grč. Ophidus = zmija) je 134 km duga rijeka u južnoj Italiji i teče kroz regije Campaniu, Basilicatu i Apuliu te se ulijeva u Jadransko more kraj Barlette.

Močvarno područje doline rijeke Neretve, područje europske ekološke mreže Natura 2000, po stanišnim je tipovima slično području rijeke Ofanto, a ujedno je i  jedno od ciljanih pilot područja projekta  CREW (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region).

Ova Javna ustanova jedna je od 8 partnera projekta, a  osim Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Teritorijani savez za razvoj pokrajine Nord Barese/Ofantino i Sveučilište iz Camerina.

Kroz aktivnosti projekta CREW, Javna ustanova će nastaviti intenzivno raditi na daljnjoj komunikaciji s dionicima zainteresiranima za očuvanje bioraznolikosti područja ekološke mreže HR 5000031 Delta Neretve te na nacrtu ugovora za zaštitu močvarnih područja doline Neretve.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran sredstavima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 30. svibnja 2021. godine.