Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia)  07. veljače 2021. godine.

Svi predstavnici partnera iznijeli su detaljne planove o budućim koracima na provedbi projekta s naglaskom na studijsko putovanje u nacionalni park Alta Murgia u Italiji kako bi se uklanjanje pajasena u narednom periodu moglo odraditi što kvalitetnije i uspješnije.

Javna ustanova jedan je od četiri partnera na projektu čiji je glavni cilj poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.