Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) održanom 02. lipnja 2022. godine.

Na sastanku su partneri projekta LIFE CONTRA Ailanthus predvođeni glavnim partnerom Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja raspravljali o nadolazećim aktivnostima uklanjanja invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) koje su ključne za ovaj projekt, te su detaljno isplanirani svi koraci kako bi se aktivnosti što kvalitetnije i učinkovitije mogle provesti.

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (Krka i Pelješac) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston). Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.