Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao partner na projektu ECOSS (ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity) sudjelovala je na Kick-off sastanku od 12. do 14. ožujka 2019. godine u Veneciji.

Na sastanku se raspravljalo o glavnim ciljevima projekta te planiranim aktivnostima koji slijede u narednom razdoblju: radionice, sastanci, izrada ekoloških i oceanografskih studija, priprema edukativnih materijala i dr.

Projekt ECOSS – Sustav ekološkog praćenja u Jadranskom moru: oceanografski monitoring za biološku raznolikost započeo je 01. siječnja 2019. i provodit će se kroz sljedećih 30 mjeseci. Ciljano područje projekta, pod upravljanjem Javne ustanove je posebni rezervat u moru Malostonski zaljev.

Ukupno 10 partnera iz Hrvatske i Italije surađuje na projektu ECOSS, kojeg vodi Institut za znanosti o moru talijanskog Nacionalnog vijeća za znanost (CNR-ISMAR) s ciljem uspostave zajedničkog sustava ekološkog monitoringa ECOAdS (ECOlogical observing system in the Adriatic Sea).

ECOAdS će objediniti aktivnosti Hrvatske i Italije s ciljem integracije ekoloških i oceanografskih istraživanja i monitoringa te njihovog usklađivanja sa strategijama zaštite morskih Natura 2000 područja, nadovezivanjem na već uspostavljene programe monitoringa i rezultate dugogodišnjih istraživanja. Radi ostvarivanja ciljeva zaštite područja, namjera projekta je sinergijska povezanost u objedinjeni sustav monitoringa, sa zahtjevima morskih Natura 2000 područja u Jadranu.