Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 1. ožujka 2022. godine sudjelovali su na godišnjem partnerskom sastanku projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru. Predstavnici partnera iznijeli su detalje o projektnim aktivnostima koje su izvršene u 2021. godini te se raspravljalo o budućim koracima za provedbu aktivnosti tijekom 2022. godine, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske, glavne rizike vezane za samo prikupljanje ličinki periske te optimalno razdoblje za postavljanje i  dizanje kolektora.

Tijekom proljeća 2022. godine, Javna ustanova planira postaviti kolektore za sakupljanje ličinki plemenite periske na područjima obuhvaćenim europskom ekološkom mrežom Natura 2000, Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Pretraživanje postavljenih kolektora planirano je u jesen 2022. godine. Po pronalasku živih ličinki plemenite periske iste će se transportirati u Akvarij Pula te uzgajati u kontroliranim uvjetima. Obzirom na trenutačnu situaciju i zabilježenu smrtnost, kontinuirano postavljanje kolektora u more će  pokazati stvarno stanje populacija živih periski, kao i dati uvid kolika je stopa novačenja ovog školjkaša te ima li je uopće.

Cilj projekta je očuvanje plemenite periske u Jadranu. Plemenita periska ima važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora. Zbog bolesti koja ju je zahvatila još u 2016. godini u Španjolskoj, a od 2019. godine se proširila Jadranom, uzrokovanom parazitom iz skupine truskovaca (Sporozoa) koji parazitira u tkivu periske Haplosporidium pinnae i bakterijom Mycobaterium spp, plemenita periska je dovedena do ruba izumiranja. Kako se broj živih jedinki u moru drastično smanjuje, ključno je za opstanak vrste pronaći žive jedinke koje su stvorile prirodni imunitet. Ubrzavanju ovog negativnog procesa doprinose i povišene temperature mora nastale kao posljedica klimatskih promjena. Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Ukoliko se opaze žive jedinke plemenite periske poziva se stanovništvo na dojavu lokacija kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije. Pretpostavku da je uočena periska ustinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Živa periska će se osjećajući vibracije zatvoriti.Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu vrste@mzoe.hr.

Aktivnosti  očuvanja plemenite periske u Republici Hrvatskoj koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a provode ih javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, te lokalne i županijske javne ustanove a sve koje upravljaju morskim zaštićenim prirodnim vrijednostima te znanstveno-stručna zajednica.

Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000,00 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 80%, dok 20% financiranja osiguravaju partneri u projektu. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije će kroz projekt istovremeno vršiti dodatna terenska istraživanja, provjeru i kontrolu stanja kolektora te će održavati edukativne radionice u cilju informiranja javnosti o važnosti očuvanja ove jedinstvene vrste Sredozemlja.