Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 16. i 17. ožujka 2023. godine sudjelovali su na godišnjem partnerskom sastanku projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru koji se održao u Omišu.

Projektni partneri iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi raspravljali o dosadašnjim aktivnostima i budućim koracima za provedbu aktivnosti tijekom 2023. godine, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblje za postavljanje i  dizanje kolektora.

Tijekom proljeća 2023. godine, Javna ustanova planira postaviti kolektore za sakupljanje ličinki plemenite periske na područjima obuhvaćenim europskom ekološkom mrežom Natura 2000, Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Pretraživanje postavljenih kolektora planirano je u jesen 2023. godine. Po pronalasku živih ličinki plemenite periske iste će se transportirati u Akvarij Pula te uzgajati u kontroliranim uvjetima. Obzirom na trenutačnu situaciju i zabilježenu smrtnost, kontinuirano postavljanje kolektora u more pokazat će stvarno stanje populacija živih periski, kao i dati uvid kolika je stopa novačenja ovog školjkaša te ima li je uopće.

Cilj projekta je očuvanje plemenite periske u Jadranu koja ima važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora. Zbog bolesti koja ju je zahvatila još 2016. godine u Španjolskoj, a od 2019. godine se proširila Jadranom, uzrokovanom parazitom iz skupine truskovaca (Sporozoa) koji parazitira u tkivu periske Haplosporidium pinnae i bakterijom Mycobaterium spp, plemenita periska je dovedena do ruba izumiranja. Kako se broj živih jedinki u moru drastično smanjuje, za opstanak vrste ključno je  pronaći žive jedinke koje su stvorile prirodni imunitet. Ubrzavanju ovog negativnog procesa doprinose i povišene temperature mora nastale kao posljedica klimatskih promjena. Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Ukoliko se opaze žive jedinke plemenite periske poziva se stanovništvo na dojavu lokacija kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije. Pretpostavku da je uočena periska ustinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Živa periska će se osjećajući vibracije zatvoriti. Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu vrste@mzoe.hr.

Aktivnosti  očuvanja plemenite periske u Republici Hrvatskoj koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a provode ih javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, te lokalne i županijske javne ustanove  koje upravljaju morskim zaštićenim prirodnim vrijednostima te znanstveno-stručna zajednica. Projekt je dio nacionalnog programa očuvanja plemenite periske u Jadranskom moru koje je stanište ovog mediteranskog endema i najvećeg Jadranskog školjkaša.

Projekt Očuvanje plemenite periske u Jadranu započeo je 2020. godine i traje do 2025. godine te je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.