Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) održanom 09. travnja 2024. godine.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Sastanak je održan uoči nadolazeće sezone uklanjanja, stoga je svaki projektni partner predstavio svoje pripreme za skoru projektnu aktivnost, te su dogovoreni budući koraci za realizaciju preostalih aktivnosti. Raspravljalo se o mogućnostima primjene alternativnih metoda uklanjanja, kao i o produljenju samog projekta uslijed kašnjenja većeg broja aktivnosti.

Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.