Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na tehničkom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) dana 20. veljače 2024. godine u Eko kampusu Krka u Puljanima.

Sastanak je započeo uvodnim riječima stručne voditeljice Nacionalnog parka Gordane Gorete, a nastavio se prezentacijom svih odrađenih aktivnosti, kao i onih u zaostatku, od strane glavnog partnera (MINGOR). Glavna tema sastanka bilo je završeno izvješće projekta (mid-term report) i savjeti od strane projektnog monitora za nastavak i uspješan završetak projekta. Svaki od partnera su potom obrazložili svoj rad na projektnim zadacima, te probleme s kojima su se susretali tijekom provođenja aktivnosti. Sudionici su završili dan obilaskom prirodoslovne zbirke Hram prirode, Laboratorija prirode i Arheološke zbirke Burnum.

Projektom je u Republici Hrvatskoj planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.