Predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na drugom partnerskom sastanku od 11. do 12. veljače 2020. godine u Bologni.

Na dvodnevnom sastanku svaki partner projekta se osvrnuo na svoje provedene aktivnosti, ali i na nadolazeće koje je potrebno realizirati temeljem zadanog dinamičkog plana. Također, definirani su i usklađeni budući ciljevi i projektni zadaci s ciljem pripreme svih partnera za izradu ekoloških i oceanografskih studija, izradu edukativnih i promotivnih materijala, dizajn ekološkog observatorija u Jadranskom moru te prikupljanje statističkih podataka.

Kroz aktivnosti projekta ova Javna ustanova će doprinijeti uspostavi ekološkog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS), kojeg će dijeliti Italija i Hrvatska, a kroz integriranje ekoloških i oceanografskih istraživanja te praćenje sa strategijama očuvanja Natura 2000. Glavna pitanja upravljanja konzervacijom kao i ekološke varijable, procjenjivat će se oceanografskim procesima na temelju povezanosti među staništima i vrstama u obalnim i podmorskim vodama. Kroz projekt  ECOSS ostvarit će se trajno i stabilno partnerstvo među različitim dionicima u kontekstu znanosti i društva te stvoriti stvarno zajedničko upravljanjanje ekosustavom, bioraznolikošću, uslugama i resursima ekosustava. Jedno od ciljanih pilot područja je područje ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev, područja važnog za očuvanje staništa velike plitke uvale, zaljevi te grebeni.

Osim Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, projektni partneri s hrvatske strane su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području splitsko-dalmatinske županije (“More i krš”), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Plavi svijet institut za istraživanje i zaštitu mora, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Nacionalni savjet za istraživanje (CNR), partneri Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geophizije, Regionalna genzija za zaštitu okoliša i energetike Emilia Romagna, Po delta Veneto regionalni park, Shoreline i Universita’ ca’ foscari Venezia.

Ukupna vrijednost projekta je € 3.390.551,05, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi €167.115,50. Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, a sufinancirani iznos je € 2.881.968,38.